Những gì bạn đang có quý giá như thế nào?

Chúng ta hãy trân trọng những gì mà mình đang có, nên biết ơn những ai yêu quý và quan tâm bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được tầm quan trọng của những người đó cho đến khi họ không còn bên cạnh bạn nữa. Trân trọng cuộc sống và chúng ta sẽ thấy […]