Người giàu có, hưởng phúc dù Tướng số, phong thủy đều không tốt.

Chúng ta biết rằng Tin vào phong thủy không bằng tích đức hành thiện. Tính toán trăm phương ngàn kế cũng không bằng có được một trái tim thiện lương một tấm lòng nhân hậu…  Câu chuyện của cổ nhân dưới đây là minh chứng cho câu nói: Hành thiện tích đức mới là phong thủy […]